Kontakt

Projekti “Kogukonna Kasvulava” eestvedajad on Kadri Kõiv, Katrin Volman ja Mai Timmi.

IMG_9713

Mai Timmi | mai.timmi@gmail.com | 51941537

Mai on MTÜ-de valdkonnaga seotud alates 2005. aastast. Väärtuslikke kogemusi on pakkunud pikaaegne tegutsemine Eesti Külaliikumises Kodukant, töötamine Haridus- ja Teadusministeeriumis ning vabatahtlik töö Navi Külaseltsi eestvedamisel. Praegu on Mai vabakutseline, tegeledes nii erinevate projektide juhtimisega kui koolitamisega.

Projektis on Mai eest vedada mõttekodade, õpirännakute korraldamine ning projekti üldine juhtimine.

 

Katrin Volman | katrin@vorumaa.ee | 525 1750 katrin volman

Katrin töötab Võrumaa Arenduskeskuses vabaühenduste konsultandina, aidates kaasa nii ühingu asutamisele kui ka nõustades juba tegutsevaid ühinguid, korraldab koolitusi ja infopäevi. Katrin panustab vabatahtlikuna MTÜ Tsolgo Arendusühingu tegemistesse ja juhtimisse, hindab kõrgelt Võrumaa oma kultuuri, siinsete inimeste entusiasmi ja teotahet ning soovib kogukondade aktiviste igati toetada ja Võrumaa edenemisele kaasa aidata.

Projektis tegeleb Katrin koolituste ning Vabaühenduste messi eestvedamisega.

 

13308264_1383852288310274_6436313094955618014_oKadri Kõiv | kadri@developdesign.eu

Oma igapäevases töös koolitaja ning konsultandina aitab Kadri organisatsioonidel ja inimestel saada paremaks selles, mida nad teevad. Kadri on ise läbi aegade olnud seotud väga  erinevate vabatahtlike  organisatsioonidega ja kodanikualgatuslike tegevustega  ning  oma erialaste teadmiste-oskustega saanud  olla abiks ka  nende arendamisel.  Pärast  Võrumaale elama asumist  on talle järjest südamelähedasemaks saanud siinse piirkonna käekäik,   jõudumööda püüab ta kaasa mõelda ja tegutseda Antsla kandi heaks.

Projektis vastutab Kadri eelkõige õpitubade korraldamise eest. Rohkem infot Kadri kohta on leitav www.developdesign.eu

 

Evelyn Tõniste | viibib lapsehoolduspuhkuselportree-6174

Projekti “Kogukonna kasvulava” üks algatajatest ja eestvedajatest 2016 / 2016 a.

Evelyn on aktiivsemalt kodanikuühiskonna hääks toimetanud 2013. aastast, olles algatuse “Maale elama” koordinaator. Sama aasta lõpust töötab Evelyn SA-s Võrumaa Arenguagentuur MTÜ-de nõustajana pakkudes tuge nii ühingu loomisel kui arendamisel, nõustatades rahastustaotlusi ning korraldades koolitusi MTÜ juhtide võimekuse tõstmiseks. Evelyni südameasjaks on koostöö suurendamine ja üksteise teenuste-toodete tarbimisele utsitamine MTÜ-de hulgas. Oma kodukohas Antslas hoiab kätt pulsil kodanike huvide eest seismisel ja aitab kaasa kogukonnasündmuste korraldamisel.