Projektist

Projekt “Kogukonna kasvulava” on LEADER meetmest rahastatud kaheaastane tegevuskava, mida viivad ellu MTÜ Navi Külaselts koostöös SA Võrumaa Arenguagentuur ja Loome OÜ.

Projekt on suunatud üldise kodanike aktiivsuse tõstmisele, suurema osaluse saavutamisele (nii ühenduste tegevuses kui ühiskonna ja kohalikku elu puudutavates küsimustes) ning ühendustes tegutsemiseks motivatsiooni tõstmisele, uute teadmiste, kogemuste ja koostöövõimaluste saamisele.

Tegevuste tulemusena on tegevuspiirkonna elanikkond laiemalt omandanud teadmisi, kogemusi ja avatud maailmavaadet, mis aitab olla aktiivne kogukonnaliige, seltsitegevuses osaleja ja tõsiseltvõetav partner koostöös kohaliku omavalitsusega pidevalt muutuvates oludes (otsides uusi koostöövorme, parimaid praktikaid jne).

2016.- 2018. aasta jooksul toimuvad õpitoad MTÜ-de juhatustele, õpirännakud, mõttekojad tuntud esinejatega, vabaühenduste mess ja koolitused ühenduste juhtidele.

Loe lähemalt tegevustest SIIT.

%d bloggers like this: